Uitgaven van Bureau Pragmatekst die in de boekhandel verkrijgbaar zijn:

 

1997  Ad Haans: De poëtische functie, een poëzieleer op taalkundige leest; herzien in 2003 en 2015; ISBN 978-90-820406-3-0

 

 • In dit boek behandelt de auteur als taalkundige en als psycholinguïst de manieren waarop dichters door afwijkend taalgebruik dichterlijke effecten nastreven. Dichterlijk taalgebruik is over het algemeen afwijkend taalgebruik. De metafoor bijvoorbeeld is een regelrechte taalfout: 'Toen stak die ezel opnieuw zijn hand uit...'. Een ezel heeft immers geen hand. Met het bijzondere taalgebruik creëert de dichter naast de primaire code die iedereen gebruikt een secundaire code die de lezer vertraagt en even op het verkeerde been zet. Die secundaire code verrijkt de primaire met extra betekenis en extra emotie. Prijs: €14,90.

 

 

1997 Ad Haans: GeDICHTen van Gerrit Achterberg geOPENd, herzien in 2013; ISBN 978-90-820406-4-7 

 Als e-book: ISBN: 978-90-823631-35 (€4,99)

 

 • In dit boek krijgen vijfendertig volledig geciteerde gedichten uit de bundels 'Afvaart' (1931) en 'Eiland der ziel' (1939) een uitvoerige interpretatie. Bovendien vindt de lezer in dit boek belangrijke biografische gegevens en enkele samengevatte essays over Achterbergs dichterschap in het algemeen.          Prijs €14,90.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Ad Haans: Martinus Nijhoff en Het uur u; 

ISBN 978-90-820406-7-8

 Als e-book: 978-90-823631-28 (€2,99)

 

 • In dit boekje wordt het hoogtepunt van Nijhoffs oeuvre binnen het kader van zijn hele werk geplaatst. De aanleidingen tot het schrijven van het gedicht worden besproken, de verschillende versies vergeleken en er wordt uitvoerig stilgestaan bij de typische versvorm van Nijhoff (de 'poésie parlante') die zoveel verschilt van zijn zo melodische vroegere werk. Natuurlijk komen de belangrijke vragen over de titel, over de maatschappelijke status van de straat, over de vreemdeling in de straat, over het verrassend-moderne van de vreemdelingen- problematiek in dit spirituele gedicht uitvoerig aan de orde. Prijs €7,50

 

 

 

 

2008 Ad Haans: Rilke, tweetalige bloemlezing met verantwoording en biografie; herzien in 2015 

ISBN 978-90-820406-9-2

 Als e-book: ISBN 978-90-823631- 59 (€4,99)

 

 • Rilke schreef tussen 1895 en 1925 prachtige poëzie. Uit een vijftal vroege bundels zijn hier een klein aantal juweeltjes bijeengebracht, maar het accent ligt in deze bloemlezing op de beide bundels 'Neue Gedichte' waarvan de plastiek sterk onder invloed stond van de Franse beeldhouwer Rodin. Natuurlijk ontbreken de mooiste gedichten uit de 'Duineser Elegien' en 'Die Sonette an Orpheus' evenmin als de allermooiste uit 'Gedichte 1906 bis 1926'. Een uitvoerige biografie en een degelijke verantwoording van de gekozen gedichten maken dit boek over Rilke heel compleet.   Prijs €14,90

 

 

 

 

2013 Ad Haans: Rainer Maria Rilke en Paula Modersohn-Becker - 'Mijn levensjaren met Paula Modersohn-Becker' gevolgd door 'Requiem für eine Freundin' plus vertaling.

ISBN 978-90-820406-0-9

 

 • In het 'Woord vooraf' vertelt de auteur een onwaar verhaal, een zogenaamde literaire mystificatie: hij was in Parijs en vertoefde dagenlang in het quartier latin om de straten en panden te bezoeken waar Rilke in 1914 verbleef vlak voor zijn vertrek naar Duitsland. Bij een ontmoeting met een zwerver kwam hij, zo beweert hij,  in het bezit van het manuscript van Rilkes eigen verhaal over zijn relatie met Paula Modersohn-Becker, de beste vriendin van zijn vrouw. Dat verhaal vertaalde de auteur vervolgens (allemaal niet waar) en presenteert hij hier als inleiding op de vertaling van  Rilkes 'Requiem für eine Freundin (wel waar).                         

     Prijs €14,90

 

 

2014 Ad Haans: Nooit meer fouten tegen -d, -t of -dt

 ISBN 9790-82406-6-1

 Als e-book:ISBN 978-90-823631- 04 (€1,99)

 • Een boekje over de werkwoordspelling, vooral over die van de persoonsvorm en het voltooid deelwoord. Natuurlijk met uitleg over de herkenning van die vormen.   Prijs €3,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 Ad Haans: Van de wolf en het lam; herzien in 2015

 ISBN 978-90-823631-1-1

 

 

 • Dit boek bevat het spiritueel gedachtegoed van het Nederlandse boeddhisme, het katholicisme van Bluyssen, het protestantisme van Kuitert maar ook de daaraan verwante spirituele visies van Eckhart Tolle, van de zenleraar Ton Lathouwers, van Etty Hillesum e.a. Daarna komen aan de beurt: Martin Buber, Eckhart en Thomas à Kempis. In totaal acht hoofdstukken over geestelijke leiders, voorafgegaan door een inleiding over leven en dood, bestaan en hiernamaals.

    Prijs €14,90

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Reinier de Wolf: Grawitz (Reinier de Wolf is het pseudoniem voor Ad Haans); roman

ISBN 978-90-820406-8-5

 Als e-book: ISBN 978-90-823631 - 42 (€5,99)

 • De roman vertelt het verhaal van een vader-zoonrelatie die door de levensbedreigende ziekte  van de zoon onder grote druk komt te staan. De vader vraagt zich voortdurend af of het goed is wat hij doet en - sterker nog - of het goed is wat hij in het verleden heeft gedaan met betrekking tot zijn zoon. Hij is er niet zo zeker van of hij in alle opzichten een goede vader is geweest. Hij is zeker van zijn goede bedoelingen, dat wel, maar zat zijn misschien wel narcistische persoonlijkheidsstructuur hem niet te vaak in de weg?  Verlaagde prijs €7,00

 

 

 

 

 

2016 Ad Haans: Antoine de Saint-Exupéry, Leven en werk     Enkel als e-book verkrijgbaar; prijs €7,99

 ISBN 978-90-823631 - 66

 

 • Het bekendste werk van Antoine de St. Exupéry is 'Le petit prince'. Dat is na de bijbel en de koran het meest vertaalde werk ter wereld. Maar hij was ook zeer beroemd om zijn 'Vol de nuit', over de nachtvluchten in de pionierstijd van de luchtvaart, en om zijn verhalenbundel 'Terre des Hommes' en zijn  oorlogsboek 'Pilote de guerre'. Hij stierf als oorlogsheld in 1944.
 • Het boek begint bij de vondst van een armband in de Middellandse Zee in 1998: de armband van Antoine die op een onbekende plaats was neergestort. Van deze fabelachtige gebeurtenis uit, vertel ik in omgekeerde richting het leven van de schrijver en daarbij vertel ik ook al zijn boeken na.

 

Niet meer verkrijgbaar zijn de volgende uitgaven van Bureau Pragmatekst:

 2013 Ad Haans: 'Eén jaar lief en leed - columns in het Brabants dagblad -'

 

 

 • In de jaren 2001 en 2002 schreef de auteur zo'n veertig columns voor het Brabants Dagblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 Ad Haans: Mystieke ervaringen in Nederlandse poëzie in de eerste helft van de twintigste eeuw

127 pagina's

 

 

 • Na een inleiding over mystiek in de context van contemplatieve tradities en een hoofdstuk over de mystiek van Etty Hillesum behandelt de auteur de kenmerken van de mystieke ervaring en de definities van specialisten op dat gebied. Vervolgens bespreekt hij gedichten van Bloem, Marsman, Van Ostaijen, Achterberg, Vasalis en Lucebert die mystieke kenmerken vertonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Ad Haans: Verzamelde bijdragen aan het letterkundig tijdschrift 'Leydraden'

ISBN 978-90-820406-2-3

323 pagina's

 

 

 • Vijftien jaar schreef hij bijdragen voor het tijdschrift van de Goirlese literaire kring Leydraden. Hij behandelde er zijn volledige poëzieleer in en besprak heel veel prachtige gedichten van Achterberg, Nijhoff, Rilke en vele anderen. 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb