Foto's:

Hierboven: huidige woonkamer in woontoren Westpoint in Tilburg

Hieronder:

1. Kerstmis 2010 in Den Bosch: met echtgenote en de in 2011 gestorven zoon

2. Zomer 2012 in Spanje: met echtgenote, zoon, schoondochter en kleinkind 

Hiernaast: portret 2011

 

Profiel Ad Haans:

Levensloop:

 • 1939 geboren in Tilburg
 • 1959 diploma hoofdonderwijzer
 • 1961 als reserveofficier uit militaire dienst
 • 1963 diploma Nederlands M.O.-A; docent aan de kweekschool voor onderwijzeressen in Dongen
 • 1966 diploma Nederlands M.O.-B
 • 1972 doctoraal Algemene Linguïstiek Nijmegen; postdoctorale opleiding psycholinguïstiek; docent NLO Tilburg 
 • 1979 hoofddocent Nederlands NLO Tilburg (Mollerinstituut) tot de fusie in 1987; terugtreding op eigen verzoek
 • 1993 ontslag wegens boventalligheid; docent poëzie aan senioren-academies; studeren en publiceren
 • 2004 pensioen, studeren en publiceren; beeldhouwen en schaken 

 

Publicaties buiten Bureau Pragmatekst om

Het leven van Ad Haans speelt zich (behalve binnen de familie) af rond boeken, films, muziek, beeldende kunst en schaken. Behalve de uitgaven van Bureau Pragmatekst (zie volgende pagina in deze website) schreef hij de volgende artikelen in de hiernaast afgebeelde uitgaven van anderen:

1977 W.J.M. Levelt, J.A.W.M. van Gent, A.F.J. Haans and A.J.A Meijers:

          'Grammaticality, Paraphrase and Imagery'

          in: Sidney Greenbaum, editor: Acceptability in Language

          Mouton Publishers. The Hague. Paris. New York, biz. 87-103

 

 

1986 Ad Haans: Het menselijk taalvermogen

         in: ONS ERFDEEL, Tweemaandelijks Cultureel Tijdschrift,

         29e jaargang - nummer 3 - mei/juni 1986, blz. 363-370

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 Ad Haans: Van taaluiting tot taalkunst

 •  in: BOEK EN WIJSHEID

     Redactie: F. Messing, P. Overmeer en H. Willemsen

     1999, Uitgeverij Damon

     blz. 51 - 73

 

 

 

 

 

 

2001 Ad Haans: Een editeur laten schrikken en weer geruststellen

 • in: Jaarboek Gerrit Achterberg van de Stichting Genootschap Gerrit Achterberg met bijdragen van Peter de Bruijn, Fabian Stolk, Maarten van Buuren, Lieneke Frerichs, Edwin Lucas,  Ad Haans, Pieter van Dyck, A. Veldstra en Nienke Hamaker;                                                Utrecht 2001

    blz.85-91

 

 

 

 

 

 

 

2004 Ad Haans: De thematiek van Leopolds Oosterse poëzie

 • in: Leopoldcahier IV: 'J.H. Leopold Poëzie en muziek' van de Stichting J.H. Leoold

         met bijdragen van Gillis Dorleijn, Marco Goud, Ad Haans en Dick van Halsema;

         Tilburg, 2004

         blz 53 - 69

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb